blank

 


NIEUWSBRIEF

naam:
email:


ONZE
BLOG


FOTO

 
© De Kaasdroger 2011 
Leven in verbinding

Een definitie van centraal wonen uit de bundel ‘Startgids voor samenhuizers’ (Luk Jonckheere, Els De Leeuw en Roland Kums, 2003) luidt als volgt:
‘Centraal wonen: iedere bewoner heeft zijn eigen ‘unit’ met naast slaap- en woonkamer ook een keukentje en badkamer. Daarnaast op projectniveau een aantal voorzieningen zoals bewonerscafé, werkplaats, gastenkamers, ontspanningsruimte, tuin,... Toch is er zelden (nooit?) een keuken en eetzaal voor de volledige gemeenschap.’

Wij kiezen voor dit concept van centraal wonen, met een privé-woning en -tuin voor elk gezin. Daarnaast zijn er ook een aantal gemeenschappelijke delen.

Enkele aspecten die we binnen dit samenhuisproject expliciet willen benadrukken zijn:

 • Samenhorigheid, solidariteit en warm sociaal contact
 • Engagement en betrokkenheid
 • Openheid en flexibiliteit
 • Aandacht voor ecologisch leven: natuurlijk en gezond
 • Sensibilisatie en educatie: in de wereld stappen met wat je doet
 • Evenwicht tussen nabijheid en afstand tussen de bewoners: aandacht voor mekaar en respect voor privacy

Eén ding is alvast zeker. Het woord 'samen' staat even centraal als het woord 'ik' en het woord 'jij'. Hieronder kan je lezen hoe wij het 'samen wonen' meer concreet invullen.1. Lokaal samenhuizen
We zochten een woongroep bij mekaar van een vier gezinnen (variërend van 1 tot meerdere leden). Ons woonidee ziet er als volgt uit:

 • Privatieve delen: 4 woningen met aansluitende privé-tuin
 • Gemeenschappelijke ruimten:
  - Multifunctionele zolderruimte (de graanzolder)
  - Functionele ruimten (wasplaats, werkruimte, berging, fietsenstalling,...)
  - Mogelijks een gemeenschappelijke logeerkamer, bib, meditatieruimte
 • Projectruimte De Broeikas. Hier lees je de eerste plannen en dit is wat het uiteindelijk geworden is!
 • Gemeenschappelijke tuin met moestuin, weides, stal, serre, tipi, vuurplaats, composttoilet en een buitenspeelruimte voor kinderen met originele speeltuigen

Een woonidee is één ding, de realiteit is uiteraard complexer dan dat. Wat essentieel is in een samenhuisproject is overleg. Heel concreet is er hier tweewekelijks een vast overlegmoment ingepland. Na een rondje 'hoe gaat het ermee?' inventariseren we agendapunten die we vervolgens één voor één overlopen. Soms plannen we een extra overleg dat wat langer duurt als we meer inhoudelijk over een aantal thema's willen doorpraten.

Buiten het overleggen werken we ook samen op onze werkdagen. Momenteel gaan deze door op zaterdagen, eentje om de twee weken. Gewoonlijk werken we van 9 tot 18u aan een gemeenschappelijk project en achteraf eten we samen. Elk gezin kookt om beurt. Ook voor de kinderen wordt gezorgd. Soms doen ze gewoon mee, soms zorgen we er samen voor, soms verdelen we de taken. Er is geen vaste formule. Naast overleggen en spelen maken we soms ook tijd vrij voor gezamenlijke activiteiten als brunchen, spelletjes spelen, naar een film kijken, samen gaan zwemmen. Het moeilijkste hierbij is gewoonlijk het vinden van een moment dat voor iedereen past. Gelukkig zijn er tegenwoordig datumprikkers en veel goeie intenties. 

Naast overleg zijn er ook nog de financiën. Ook die moeten kloppen. Stef dokterde hiertoe een ingenieus excel-document uit dat ons helpt bij de vele berekeningen. Voor het verdelen van de kosten hanteren we verschillende verdeelsleutel. Om het even simpel voor te stellen: er komt een factuur binnen, er wordt bepaald welke verdeelsleutel van toepassing is en excel doet de rest. Uiteraard is het niet altijd even eenvoudig om tot een juiste verdeelsleutel te komen. Er zijn immers steeds meerdere factoren die in rekening moeten gebracht worden. Het spreekt voor zich dat dit af en toe voor discussie zorgt. Het gaat immers om centen en in 'de fond' over gelijkheid en rechtvaardigheid. Als we praten over financiën proberen we zo helder en persoonlijk mogelijk te communiceren. We praten tot we allemaal het gevoel hebben dat de bilan klopt. Als het klopt dan voelt het goed. Dat voel je vanbinnen. Uiteraard moet je dan leren goed bij jezelf te blijven om te ontdekken hoe het voor jou persoonlijk voelt. Niet altijd even eenvoudig. Want ook hier spelen ratio en gevoel soms verstoppertje met mekaar. Wat hierbij belangijk is is dat we in dergelijke discussies elk voor onszelf spreken en minder als koppel. Wat voor de één klopt, doet dat niet noodzakelijk voor de ander, ook al wordt een bepaalde logica gevolgd. De troeven die we keer op keer inzetten als het even wat moeilijker loopt zijn geduld, empathie en openheid. Ook het loslaten van oordelen is een belangrijke stap naar begrip. Een boeiend groeiproces.

Eén van de meerwaarden van samenhuizen is voor ons het ‘broeikaseffect’. Een broeikas waarin allerlei projecten tot rijping kunnen komen. Samen sta je sterk en durf je misschien net iets makkelijker de sprong te wagen naar het realiseren van je dromen. Samenhuizen biedt die meerwaarde, niet alleen structureel maar ook emotioneel. Structureel omdat samenhuisprojecten dikwijls gestalte vinden in een groter gebouwencomplex met de nodige ruimte en vrijheid voor experimenteren met vallen en opstaan. Emotioneel omdat er meer schouderklopjes zijn, meer steunende handen, meer kruisbestuiving... De dromen van de bewoners op dit niveau zijn de uitbouw van een grafiekatelier (Atelier Indruk), het oprichten van een inspirerend verblijf, het ontvangen van groepen kinderen voor allerlei educatieve en creatieve projecten, het organiseren van workshops en lezingen omtrent ecologisch bouwen, een tentoonstellingsruimte, een repetitieruimte voor muzikanten, een coachingspraktijk,... Kans tot slagen? Wij gaan er vanuit van wel!
 
En inderdaad, ondertussen zijn we een stapje verder en stappen we de wereld in met ons project 'De Broeikas'. Benieuwd wat er allemaal in die broeikas te gebeuren staat? Klik dan hier!


2. Regionale verankering

Onze woongroep is geen eiland op zich maar is verankerd in de buurt, het dorp en de gemeente. We staan open voor lokale initiatieven en stellen onze faciliteiten ook ter beschikking van lokale verenigingen. Via 'Atelier Indruk' willen we bovendien inspelen op en meewerken aan lokale (gemeente Boutersem en steden Leuven en Tienen) en nationale kunstinitiatieven. Ook vinden we het belangrijk op een constructieve wijze samen te werken met de gemeente.
 


3. Netwerking
We wisselen ervaringen uit met gelijksoortige projecten en waar mogelijk werken we samen met ‘andere’ organisaties die het graag ‘anders’ willen. Op die manier leren we van elkaar en verankeren we ons ook in de wereld buiten ons dorp. Af en toe bezoeken we een ander samenhuisproject. Hierbij valt het op dat elk project zijn eigenheid heeft met zijn specifieke zonne- en schaduwkanten. Het is dan ook boeiend om van gedachten te wisselen met andere mensen die ook ervaring opbouwen in het samenwonen met andere gezinnen en op die manier in contact komen met andere visies, andere waarden,...
 


4. Sociaal consumeren
Waar mogelijk werken we met ‘eerlijke’ materialen. Ook ondersteunen en beogen we samenwerkingen met plaatselijke sociale projecten.