blank

 


NIEUWSBRIEF

naam:
email:


ONZE
BLOG


FOTO

 
© De Kaasdroger 2011 
Ons verhaal > Samen / Bewoners / Blog
Samen

Samenhuizen impliceert dat je op een andere manier samenwoont met andere gezinnen. Je verbindt je met mekaar op een 'andere' manier. Hieronder een impressie van ons 'samen' zijn, 'samen' wonen, 'samen' leven, doorheen de jaren... Heel wat foto's uit de oude doos. 

In een samenleef- en werkproject is het samen-gehalte variabel. De energie van de groep wordt bepaald door de individuen en hun onderlinge klik. Klikken doet het soms en soms ook minder. Dat is wat het is. Je leeft kort op mekaar wat betekent dat je spanningen oppikt, ook de gewone alledaagse spanningen binnen relaties en gezinnen. Dat is niet altijd even plezant, maar wel helemaal 'het leven zoals het is'. Doorheen de jaren veranderen de behoeftes van de gezinnen. Een gezin met kleine kindjes heeft een heel andere energie dan een gezin met grote kinderen. Zo groeit een samenleefproject mee met haar bewoners. Na meer dan 15 jaar 'De Kaasdroger' is er hier heel wat ervaring opgebouwd, een bron van inspiratie voor jongere projecten.

De Kaasdroger is uniek doordat het de energie van wonen verbindt met dat van werken. Er is een woonerf van 4 woonunits en er is 1 professionele unit die eigendom is van een coöperatie. Beide energieën, werken en wonen, komen samen in De Kaasdroger. Dat maakt het uniek, maar zeker niet minder complex. Immers, wonen heeft een totaal andere finaliteit dan werken. Toch lijkt er hier een bepaald evenwicht gevonden te worden. Het is een precair evenwicht dat best wel wat voeten in aarde heeft. Bijzonder boeiend, en altijd in beweging.


Kinderplezier
Toen de 'kinderen van de eerste lichting' jong waren speelden ze veel samen... Ze ravotten in de tuin, klommen in de bomen, speelden op de zandhoop. De groten zorgden voor de kleintjes, de kleintjes zetten de groten aan tot spelen. Iedereen had wel iemand om te bevaderen of te bemoederen... Bovendien kwamen er ook vaak kinderen spelen, er waren feestjes, kampeerdagen, kampjes,... De foto's hieronder dateren van de periode 2010-2015. Inmiddels zijn de kinderen tieners en jongvolwassenen en wordt er minder in de tuin gespeeld. Maar er kwam een jong gezin bij en daar werd vrij recent een kindje geboren. Weldra zal de tuin opnieuw bespeeld worden. Door andere kinderen, met andere dromen... En zo herhaalt de geschiedenis zich, telkens hetzelfde, telkens anders. En wij bougeren mee.


              


Iedereen uniek
Elk van ons is uniek, verschilt van de ander. Heeft andere talenten en andere gebreken. We proberen mekaar te zien in mekaars talenten en mekaar wat bij te staan in mekaars gebreken. Dat is niet altijd even makkelijk. In een cohousing ken je mekaar goed, een beetje zoals in een familie, maar dan anders. Of je het nu wil of niet, je bent 'een systeem'. Daarin spelen net als in gelijk welk ander systeem processen boven én onder het oppervlak. Het is goed je daarvan bewust te zijn, wat niet betekent dat je het ook allemaal moet gaan oplossen. Daarvoor ben je dan weer net iets te weinig familie. Het is wat wikken en wegen. Sommige patronen kan je benoemen, andere laat je voor wat ze zijn. Het is goed daar bewust mee om te gaan. Net als in elk ander groepsproces is het wikken en wegen wat je zegt en wat je niet zegt. Niet altijd even makkelijk maar wel altijd even boeiend.


Werkdagen
Geregeld organiseren we een gemeenschappelijke werkdag. Dan werken we aan gemeenschappelijke projectjes op het terrein. We zagen hout voor onze kachels, werken in de moestuin, verbouwen de gemeenschappelijke werkruimte,... Op zo'n werkdag eten we geregeld samen. In het begin van het project, toen er nog veel verbouwd moest worden, waren er maandelijks werkdagen. Nu zijn de meeste verbouwingen achter de rug en kiezen we voor halve dagen, eens om de zes tot acht weken. Een beetje meer doseren... Dat mag wel, na al die jaren van ferm verbouwgeweld.


 


Vergaderen
Tweemaandelijks ongeveer is er een avondoverleg. Daarin bespreken we met elkaar wat er dient te gebeuren op het terrein. We verdelen de taken en stemmen er onderling af. Ook whatsapp helpt ons daarbij. Een goede overlegcultuur is superbelangrijk in een cohousing. Er komen best wel wat complexe thema's aan bod. Het is niet altijd even makkelijk om overeen te komen over invulling en het beheer van gemeenschappelijke ruimten en grond. Wat daarin belangrijk is is dat je je openstelt om andere meningen te beluisteren en goed in voeling blijft met wat je zelf belangrijk vindt. Zo kan de energie het beste stromen. Tijdens schoolvakanties wordt er niet vergaderd, dan laten we het wat op z'n beloop. Ook dat is belangrijk: de dingen laten voor wat ze zijn en zien waar er écht energie op zit.


Ruimte delen
Af en toe is er hier wel eens een feestje, een bar of concertje waarop we ook de buren, vrienden en familie uitnodigen. Sinds De Broeikas er is, gaan dergelijke bijeenkomsten meestal door in de schuur, een heerlijke samenkomstplek, die we delen met de wereld.

     

Gedeeld eigenaarschap, helemaal en volkomen
Misschien wel één van de belangrijkste inzichten van de voorbije jaren is dat cohousing veel te maken heeft met gedeeld eigenaarschap. Gedeeld eigenaarschap gaat niet over het gegeven dat elk individu voor een stukje eigenaar is maar dat elke individu voor de volle 100 procent eigenaar is. Dat betekent dat je het gemeenschappelijke beheert als helemaal van jou en dit gedeeld met anderen die ook helemaal eigenaar zijn van dat wat gedeeld is. En hoe dat dan voor elk van de individuen is: 'beheren-als-helemaal-van-jou' dat verschilt van persoon tot persoon. Cohousing is dus meer dan samen een stuk grond delen. Het is 'samen-met-anderen-elk-apart-en-toch-ook-ergens-afgestemd' het volle eigenaarschap opnemen. 100% is dan niet 5 keer 20% maar 100% is 5 keer 100%. Stof tot nadenken. Want hoe geef je dat vorm in je statuten, in de basisakte en in het leven van alledag?

En om af te ronden, nog wat heerlijke foto's uit de oude doos...
In de beginjaren organiseerde we een aantal keer een kampeerweek, een aantal dagen in de zomer waarop buren, vrienden en familie hier konden komen neerstrijken met hun tent om samen met ons te genieten van wat het terrein allemaal te bieden heeft. Samen koken, tafelen en heel veel vuur en spirit. Hier enkele foto's van toen. Gewoon wat sfeerbeelden. Ze geven je een idee hoe het eraan toe kan gaan in een cohousing.