blank

 


NIEUWSBRIEF

naam:
email:


ONZE
BLOG


FOTO

 
© De Kaasdroger 2011 
Onze pijlers > Ervaring delen / Samen wonen / Ecologisch leven
Leren in dialoog

Onze derde pijler, 'ervaring delen', draait om het openstellen van het project naar buiten toe en ons te verbinden met andere zoekprocessen en experimenten. We wensen onze manier van leven en samenleven graag te delen met anderen. En dit op een ongedwongen wijze. Wie zin heeft kan dus bij ons komen proeven van de voordelen van samenhuizen, de geneugten van ecologisch leven en de charmes en het unieke karakter van een beschermd monument. Hierbij richten we ons graag tot verschillende doelgroepen. Via workshops, rondleidingen en andere activiteiten willen we ons project openstellen voor het brede publiek.

Via deze weg hopen we ook anderen mee te nemen in ons bewustzijnsproces, te leren van en aan mekaar en samen verder op weg te gaan. Een ‘andere’ wereld ontstaat immers pas als vele neuzen in dezelfde richting wijzen. We gaan liever niet mee in het verhaal van doemdenken en ergernis maar getuigen graag van een positieve boodschap. Zoeken hoe het anders kan.
 
Hoe het is voor Anje en Benoît...
Benoît is erg begaan met het welzijn van en de zorg voor onze planeet. Anje houdt er wel van om nieuwe initiatieven te laten ontstaan. Ze gelooft sterk in de kracht van synergie. Wat je samen doet, staat sterker en leeft langer. Vanuit deze zorg en ingesteldheid groeide de idee om deze derde pijler op te nemen in dit project. Het lijkt ons verrijkend én tevens inspirerend om aan anderen te tonen waar we mee bezig zijn, om te getuigen van ons zoekproces, om mensen te ontvangen en ervaringen uit te wisselen. Anje en Benoît zijn sterk betrokken bij de uitbouw van De Broeikas, Labo voor een warme wereld, het project in de grote schuur. Meer daarover lees je op de site van De Broeikas.
 
Leen getuigt hieronder...
Ik vind het belangrijk om als ‘Kaasdroger’ verbonden te zijn en blijven met andere projecten en experimenten. De derde pijler gaat voor mij over authentiek zijn, het leven van een boodschap, zich geïnspireerd voelen door anderen en op een open manier te getuigen van eigen ervaringen. Ik vind het fijn om anderen even te laten delen in onze intimiteit van wonen, werken en bezig zijn en hierrond in dialoog te gaan met anderen. Immers, mensen fungeren als spiegels voor mekaar en op die manier bevruchten en inspireren ze elkaar.
 
Katrien en Wietse aan het woord...

Het is voor ons belangrijk om ervaringen te delen en open te staan voor debat. Zowel in 'De Kaasdroger', maar ook daarbuiten. We willen ook buiten onze veilige kring treden en nieuwe visies en mensen ontmoeten. Het sociale is voor ons ook belangrijk in het werk. Katrien is theatermaakster en Wietse beeldend en audiovisuele kunstenaar. Beide houden we ons bezig met sociaal artistiek werk, waar buurten, groepen, individuen samenkomen.

Laurenz ervaart de derde pijler als volgt...

De openheid van ons samenhuisproject uit zich bij mij vooral in mijn engagement als medebestuurder van De Broeikas, de cooperatieve onderneming die huist in de vijfde unit van De Kaasdroger. Hier ga ik in interactie met een hoop boeiende en geëngageerde mensen.
Het open karakter betekent voor mij vooral plezier maken met anderen, ons project regelmatig open te stellen voor een bar, concertje, rondleiding, kunstroute, enz...


We delen onze ervaringen via onze blog, doen mee aan openhuis- en openwerfdagen en bouwen De Broeikas elke dag verder uit. Benieuwd naar wat dat allemaal worden kan? Lees dan hier verder...


Wil je meer weten over onze visie omtrent de derde pijler? Klik dan hier!