blank

 


NIEUWSBRIEF

naam:
email:


ONZE
BLOG


FOTO

 
© De Kaasdroger 2011 
Groeien in respect

De pijler ‘ecologisch leven’ kent binnen ons project vijf verschillende facetten: bouwen, wonen, voeding, tuinieren en transport. Hieronder volgt een sumiere uiteenzetting van onze ideeën hieromtrent.

1. Bouwen
Om onze woondroom te kunnen realiseren zijn we heel druk aan het bouwen en verbouwen. We kiezen ervoor om dit te doen op een ecologische manier. Enkele aandachtpunten daarbij zijn:

  • Verbouwing van een bestaande woning gelegen in een dorp met nabijheid van openbaar vervoer
  • Gebruik van natuurlijke materialen in constructie (gelabeld hout, leem,...) en isolatie (lage-energie-woning: stro, kalk-hennep, schelpen, cellulosevlokken,...)
  • Doordachte energiesystemen (zonneboiler, centrale pelletverwarming, warmtewisselaars,...)
  • Rationele watertechnieken (regenwatergebruik met zuivering tot drinkwater, spaarsystemen,...)

Het uitwerken van de verbouwingsplannen realiseerden we via een samenwerking tussen 2 architecten. Marc Vanderauwera uit Herent en Peter Vos (B. Archi) uit Millen. Peter als specialist in het ecologische. Marc omdat hij bekwaam bleek te zijn in het onderhandelen met de dienst Ruimte en Erfgoed. Nu de plannen goedgekeurd en de verbouwingen aan de orde zijn werken we uitsluitend verder met Peter Vos.2. Wonen

Na bouwen en verbouwen komt verhuizen en wonen. We trachten hierbij hoofdzakelijk naar een kleinere ecologische voetafdruk. Dit willen we doen door compacter te wonen, energiezuinig te leven, aan rationeel afvalbeheer te doen en beperkt/bewust te consumeren, ook wel consuminderen genoemd. Ook het delen van apparaten, materialen, toestellen en ruimte, zaken die eigen zijn aan samenhuizen, valt onder de noemer van ecologisch wonen.3. Voeding

Lokale productie van groenten en fruit enerzijds en keuze voor een seizoensgebonden menu anderzijds staan borg voor ecologisch leven op vlak van voeding. De aanwezigheid van een grote moestuin, serre en boomgaard zijn dan ook evidente keuzes binnen dit project. Bovendien geven we de voorkeur aan biologisch geproduceerde producten.4. Tuinieren

We kiezen voor een kringlooptuin waarin we de seizoenen volgen. Er is een moestuin (ooit komt er ook een serre), een takkenwal, een composthoop en een wilgenhut. Daarnaast is er ruimte voor dieren die onze weides kortgrazen: twee ezels en wat schapen. Er lopen heel wat kippen rond en ook enkele poezen. En wie weet komt er ooit een natuurlijke zwemvijver of een hooihuis... Bovendien wordt onze kringlooptuin ook een eet- en pluktuin waarin het hele jaar door iets kan geoogst worden. Uiteraard doen we hierbij aan ecologisch tuinieren.5. Transport

Waar mogelijk laten we onze enige wagen thuis en kiezen we voor het gebruik van openbaar vervoer en fiets. We delen onze wagens, springen geregeld de fiets op, pendelen met de trein,... Thuiswerk, gegroepeerd winkelen, carpoolen, autodelen... zijn ook opties die we open houden.