blank

 


NIEUWSBRIEF

naam:
email:


ONZE
BLOG


FOTO

 
© De Kaasdroger 2011 
Onze pijlers > Ecologisch leven / Samen wonen / Ervaring delen
Groeien in respect

Uit respect voor onze planeet streven wij naar een ecologische manier van leven, zonder daarbij in uitersten te gaan. Dit uit zich enerzijds op vlak van bouwen en wonen maar anderzijds ook in bewuste keuzes met betrekking tot voeding, tuinieren en transport. Dit vormt onze tweede pijler. Elk gezin in ons woonproject bewandelt hierin een eigen traject kan vrij kiezen hoever te gaan in de pijler ‘ecologisch leven’.

Anje en Benoît aan het woord... 
'Een intense zomer in de Pyreneeën waar we gedurende langere tijd werkten en woonden bij geiten- en paardenboer Daniël. Zijn bewust sobere levensstijl werkte zeer krachtig na. We stonden stil bij alle luxe en overbodigheden van het Westerse leven en voelden dat we een andere weg wensten in te slaan. Algauw koos Benoît voor een koersverandering in zijn loopbaan en ging hij van start als ecologisch tuinarchitect. Bij de verbouwingen van ons toenmalig huis in Leuven plaatsten we een regenwaterinstallatie en experimenteerden we volop met alternatieve bouwmaterialen zoals leem en vlas. Met een positief resultaat.
En natuurlijk is er ook de bezorgdheid om de levenskwaliteit van en op onze Aarde. Waar we kunnen proberen we het ‘anders’ te doen. Bewust. Dat dat niet altijd even eenvoudig is, merken we iedere dag. Want elke keuze heeft een ecologische impact. Het is vaak wikken en wegen, zoeken, vragen. Vaak zijn de antwoorden complexer dan de vraag en valt twijfel ons ten deel. Het is wat het is. Eens je ogen geopend zijn, is het moeilijk ze nog te sluiten. De kunst bestaat erin om een evenwicht te vinden dat klopt.'
 
Leen ziet het als volgt...
'Ecologie heeft veel te maken met creativiteit. Onze maatschappij is zo geëvolueerd dat ze op elk probleem een pasklaar antwoord klaar heeft, maar deze oplossingen zijn vaak oppervlakkig en weinig duurzaam. Kiezen voor een ecologische levensstijl is niet altijd even makkelijk, dikwijls moet je tegenstrooms roeien, maar als je dat kan doen samen met andere mensen dan wordt het een stuk makkelijker. Immers, samen op zoek gaan motiveert meer dan alleen je boontjes doppen. Over boontjes gesproken. Het is zoveel makkelijker om het grootwarenhuis in te stappen en boontjes van Kenia te kopen dan naar de pluktuin te gaan en er zelf je boontjes te gaan plukken. Kiezen om ecologisch te gaan leven dringt diep binnen in je leven en doet je vaak stilstaan bij de manier waarop je je tijd invult. Dit stilstaan is vaak confronterend waardoor er niet zelden een vorm van spanning ontstaat die soms wel lastig is. De waarheid hoeft niet comfortabel te zijn. Vaak komt het erop neer om je tijd en energie op een andere manier in te zetten. Op een andere manier bezig zijn met voeding bijvoorbeeld. Of opnieuw de cycli te gaan beleven van water, voedsel en energie. Ecologisch leven is in feite een continu bewustwordings- en zoekproces. Het is een weg die je gaat. En je leert al doende. Het is ook een zoektocht naar de juiste schaal. Niet te klein en niet te groot. Het goede midden lijkt ons dan ook eerder 'lokaal' te zijn, steeds met het 'globale' perspectief in het achterhoofd. Net zoals de slogan die zegt: Think global, act local'.
 Laurenz ervaart de tweede pijler op deze manier...
Voor mij geeft deze duurzaamheidspijler een dubbel gevoel en af en toe een innerlijke strijd. De wens leeft sterk om ecologischer te leven, om mijn voetafdruk te verkleinen. Toch merk ik dat ik telkens meegezogen wordt in de standaard patronen van tijdsdruk, gemakzucht en daardoor niet altijd even consequent ben in deze wens dagdagelijks in praktijk te brengen. Samen leven met mensen die hier meer mee bezig zijn dan mij, inspireert en motiveert me en verhoogt ook mijn draagkracht om hiermee aan de slag te gaan.
Het is soms confronterend en frustrerend, maar ik vind de urgentie te hoog om deze confrontatie uit de weg te gaan.
Ondertussen blijven we samen ook zoeken hoe we mekaar als gemeenschap kunnen bijstaan in het streven naar een ecologischer leven, hoe we op een praktische en haalbare manier bepaalde zaken van ons leven anders kunnen inrichten om een positieve impact te maken.

Voor Katrien en Wietse voelt het zo...
We doen ons best om op een ecologische manier te leven, zonder daarbij anderen met de vinger te wijzen. Zolang maatschappelijk de tijdsdruk hoog blijft, en biologische producten duur blijven, is het niet voor iedereen zomaar evident.
 
De Broeikassers
In de verbouwing van De Broeikas werd veel belang gehecht aan het gebruiken van bio-ecologische en natuurlijke materialen. Zo komen de strobalen in onze muren van een veld op minder dan 10 kilometer hier vandaan. In de keuze voor meubelen kiezen we voor recyclage. Onze keuken is gebouwd van afvalhout, de meeste van onze meubelen komen uit een kringloopwinkels, onze tafels zijn gemaakt door een lokale timmerman en de borden en kopjes in de kasten zijn gemaakt door pottenbakkers uit de buurt. We zijn een coöperatieve vennootschap, meer zelfs, een sociale onderneming, wat betekent dat vele mensen samen hun financiële schouders onder De Broeikas zetten waardoor het iets duurzaam wordt. Coöperatief ondernemen is volgens ons de ondernemingsvorm van de toekomst die toelaat om op een gezonde manier om te gaan met groei en groeidenken.  

Wil je meer weten over onze visie omtrent het ecologische? Klik dan hier!