blank

 


NIEUWSBRIEF

naam:
email:


ONZE
BLOG


FOTO

 
© De Kaasdroger 2011 
Meer droomlocatie

Het verhaal van Anje en Benoît, de inspiratiefnemers van 'De Kaasdroger'...

Onze stek...

Op onze zoektocht naar een ‘andere’ manier van leven en wonen zijn we in Neervelp terecht gekomen. Van de stad naar een dorp. Boutersem. Groene uitgestrektheid in contrast met de autosnelweg die er voorbijraast. Na een lange zoektocht van wikken en wegen en speuren langs Vlaamse wegen besloten we in het najaar van 2007 om voluit te gaan voor deze hoeve.
Een authentieke vierkantshoeve met een geplaveid binnenplein. Een statig woonhuis, oude stallen waar je de dieren nog voelt ademen, een schuur waar een reus zich in kan verstoppen, een bouwvallig tot de verbeelding sprekend voorhuisje, een reeks varkensstallen, een oude serre... Eromheen groen, oude fruitbomen en notelaars. Achteraan de kabbelende Kleinbeek. Voor de deur de Vlaanderen fietsroute. Een straat verder een rustgevend wandelgebied. Een gunstige ligging met de trein en de snelweg vlakbij maar toch ver genoeg om de lawaaihinder te laten voor wat ze is.
Dit wordt onze stek. Hier groeit onze thuis... Benieuwd naar wat komen zal... En vooral. Veel goesting.
 

    


Onze woondroom...
Op 1 november 2007 kochten we deze mooie beschermde vierkantshoeve. Woonhuis, stallen, langschuur op een lap grond van 50 are. Plaats genoeg voor ons en onze kroost, ruimte genoeg ook voor de realisatie van onze woondroom: een ecologisch samenhuisproject.
We mikken op vier ‘gezinnen’, in de ruime betekenis van het woord. Verder komt er ook een grafiekatelier en een inspirerend verblijf waar derden kunnen komen proeven van een andere manier van samenleven.
Op 26 januari 2008 verhuisden we en trokken we in het oude woonhuis dat we samen met vrienden en familie opknapten tijdens de kerstvakantie en de weken erna.
Onze boerderij heet officieel ‘De Hertogh’ maar we doopten haar om tot ‘De Kaasdroger’, genoemd naar de unieke kaasdroger die pronkt aan de zijgevel van het woonhuis. Het is ook een beschermd monument, daterend van het begin van de 19de eeuw. Als je de grote groene poort binnenkomt stap je binnen in een andere wereld, een andere tijd. En toch willen we de oude stallen en de monumentale schuur in een nieuw kleedje steken, een andere bestemming geven. Met respect voor het oude natuurlijk. Het zal dan ook een hele uitdaging zijn om oud en nieuw te verbinden op deze prachtige site.


En toen... anno 2010

Er is natuurlijk nog veel werk. De stallen, schuur en voorhuisje zijn aan grondige restauratie toe. We hebben nog een weg te gaan. Momenteel geven we gestalte aan onze woondroom via het uitdenken en uittekenen van verbouwingsplannen, ‘klein’ onderhoud aan gebouwen en tuininrichting.
De gesprekken met de architecten vlotten goed. De onderhandelingen met de dienst Onroerend Erfgoed zijn lopende. Ons doel is de definitieve indeling van de gebouwen op papier te krijgen om een opsplitsing naar wooneenheden aan te vragen. Als dat rond is kunnen we overgaan tot de verkoop van de resterende woningen. En dan kunnen de verbouwingen beginnen. We kijken er naar uit.

En nu... anno 2014

Zijn we volop aan het verbouwen. Eerst de woonunits. En voor zover mogelijk ook de gemeenschappelijke ruimten in de stalvleugel. Vervolgens de polyvalente ruimte in de schuur. In die ruimte willen we het project 'De Broeikas' vormgeven. Wil je meer weten over 'De Broeikas', klik dan hier.


We schrijven verder.. anno 2017
In de herfst van 2016 richtten we De Broeikas op. Een warm verhaal met vele dragende schouders...
Ondertussen in de oorspronkelijke constellatie van bewoners wat gewijzigd omdat Leen en Stef uit mekaar gingen in 2016. Leen bleef hier wonen, Stef zocht andere oorden op. Het was wat zoeken, maar we hervinden stilaan een nieuw evenwicht. Samenhuizen is fijn maar zoals je ziet is het ook een verhaal van meesurfen met de golven van het leven. Mensen komen en gaan, ook dat is eigen aan cohousing...


Het verhaal van 'De Kaasdroger', gekleurd door haar bewoners...

In het najaar van 2010 kruiste het pad van Anje en Benoît met dat van Leen en Stef. Leen en Stef leerden 'De Kaasdroger' kennen via een verloren flyer in het wereldcafé in Leuven. De plek voelde voor hen meteen vertrouwd aan. Op een herfstige namiddag spraken we samen met al onze kinderen af om een stukje meidoornhaag te snoeien. Het voelde meteen alsof het zo moest zijn. En zo voelt het nog steeds.
Even later, in het voorjaar van 2011 kwam Ruben langs en ook hij vond zijn draai in 'De Kaasdroger'. 
Net een jaar later viel het vierde gezin plots uit de lucht vallen. Lieselotte en Laurenz werden op slag verliefd op deze plek en riepen 'ja' voor we het doorhadden. En zo waren we 'compleet' op 14 februari 2012, valentijnsdag. Klaar om samen aan onze toekomst te bouwen.
 

De Kaasdroger, een project met visie...


Het project ‘De Kaasdroger’ is een samenwoonproject dat opgebouwd is vanuit drie pijlers: (1) samen wonen, (2) ecologisch leven en (3) ervaring delen.

De bewoners van ‘De Kaasdroger’ kiezen ervoor om met enkele gezinnen samen te leven volgens het concept en de principes van ‘centraal wonen’. Daartoe voorziet ‘De Kaasdroger’ privéruimte, aangevuld met bepaalde gemeenschappelijke woonfuncties en een professionele ruimte voor projecten die verder reiken dan de woonfunctie. Het project verkrijgt daardoor een open karakter, waarin ook ruimte is voor andere participanten. Zo onderscheiden we eigenaars, bewoners en deelnemers. Deze 3 categorieën kunnen samenvallen maar ook afzonderlijk voorkomen.

Vanuit de bewoners, deelnemers en eigenaars ontstaat de dynamiek om een gedeelde levensvisie en gedeelde waarden steeds tastbaarder te maken. Deze gedeelde levensvisie en waarden laten zich samenvatten onder de noemer duurzaamheid. Op sociaal, ecologisch en zingevend vlak krijgt deze duurzaamheid vorm.

Sociaal duurzame relaties hebben te maken met het samenleven in diversiteit, respect en rechtvaardigheid. Dit kan worden toegepast op de eigen woongemeenschap (samenwerking), de lokale dorpsgemeenschap (uitwisseling), ruimere bevolkingslagen (educatie), kwetsbare groepen (solidariteit) en het mondiale niveau (verantwoordelijkheid).

Ecologisch duurzame handelwijzen betreffen het meegaan met natuurlijke cycli, het streven naar gebruik van ecologische materialen en producten, met daarnaast ook aandacht voor soberheid en zelfvoorziening.

Duurzaamheid heeft ook sterk te maken met een proces van verruimen van perspectief: een levenshouding cultiveren die niet alleen de korte maar ook de lange termijn, niet alleen het resultaat maar ook het proces, niet alleen het ‘ik’ maar ook het ‘wij’, niet alleen het bezit maar ook de omgang ermee, niet alleen het nut maar ook de kunst, niet alleen de rede maar ook de stilte… een duidelijke plaats gunt.


Onze visietekst kan je hier downloaden.