blank

 


NIEUWSBRIEF

naam:
email:


ONZE
BLOG


FOTO

 
© De Kaasdroger 2011 
Onze broeikas > Info / Workshops
De Broeikas - Labo voor een andere wereld

De Broeikas, een coöperatie in het hart van Neervelp.
Meer info vind je via de website www.debroeikas.be

De woongemeenschap ‘De Kaasdroger’ is gelegen in Boutersem, tussen Leuven en Tienen, in een oude vierkantshoeve die erkend is als monument. Het domein behelst 4 woonunits en privatieve tuinen, gemeenschappelijke ruimten (werkatelier, opslagruimten, stalzolder en tuin) en een projectruimte (langsschuur en voorhuis).

Er is ook een vijfde unit, de projectunit. De bewoners van ‘De Kaasdroger’ wensen de projectruimte te delen met externen zodat ze fungeren als ‘broeikas’ voor ideeën, projecten en dromen die waar kunnen worden.

De Broeikas. Waar kIemen kansen krijgen.

      


1. Missie

De Broeikas. Kiemen krijgen kansen.

‘De Broeikas’ wil een actieve bijdrage leveren aan een ‘andere’, meer duurzame wereld. Een samenleving waarin er plaats en ruimte is voor thema’s als vertraging, verstilling en bewustwording enerzijds en levensdomeinen zoals kunst, cultuur- en natuurbeleving anderzijds. Het realiseren van een dergelijke samenleving vraagt durf, steun en creativiteit van zowel van individuen als van organisaties.

Vanuit het motto ‘1+1>2’ wil ‘De Broeikas’ de draagkracht en de verbondenheid versterken van diverse stakeholders die gerichte aandacht schenken aan creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing. Via het versterken van het draagvlak en de onderlinge cohesie krijgen kiemen van vernieuwing voeding en ruimte en kunnen ze hun voorziene vorm aannemen.

Waar ‘De Kaasdroger’ als cohousing project onderdak biedt aan mensen, creëert ‘De Broeikas’ huisvesting voor projecten en organisaties. In die optiek vormt ‘De Broeikas’ een verruiming van ‘De Kaasdroger’, letterlijk (meer ruimte) en figuurlijk (meer mensen met hun ideeën en talenten).

2. Doelstellingen

De doelstellingen van 'De Broeikas' zijn de volgende:

1. ‘De Broeikas’ geeft kansen aan ideeën, dromen en talenten enerzijds en thema’s en levensdomeinen anderzijds die door de hectiek van het dagelijks leven dreigen ondergesneeuwd te worden. Dit krijgt gestalte via het openstellen van de projectruimte aan particulieren, organisaties en verenigingen die er activiteiten kunnen aanbieden.

2. ‘De Broeikas’ biedt particulieren en organisaties ruimte en huisvesting om creatieve en innovatieve ideeën die bijdragen aan een ‘andere’, meer creatieve en duurzame wereld, vorm te geven, en dit geschouderd en geruggesteund door anderen. Dit gebeurt via de realisatie van een breed netwerk enerzijds en een dynamische website anderzijds.

Op deze manier creëert 'De Broeikas' een platform voor een verscheidenheid aan mensen, organisaties en verenigingen waardoor complementariteit, kruisbestuiving en synergie mogelijk wordt.3. Activiteiten

Activiteiten die doorgaan in ‘De Broeikas’ worden afgetoetst aan de drie pijlers van de woongemeenschap ‘De Kaasdroger’. Deze drie pijlers zijn (1) samen wonen, (2) ecologisch leven en (3) ervaring delen. Essentieel voor het welslagen van ‘De Broeikas’ is de harmonie van haar activiteiten en projecten met de draagkracht van de woongemeenschap ‘De Kaasdroger’. 

Bij het formuleren van het activiteitenaanbod wordt ook stilgestaan bij de draagkracht van de buurt. Tevens wordt onderzocht in welke mate 'De Broeikas' een meerwaarde kan creëren voor het gemeenschapsleven in Neervelp. Lokale organisaties en verenigingen worden daarom actief betrokken in het oprichtingsproces van 'De Broeikas'.

Concrete activiteiten van ‘De Broeikas’

1. Op permanente basis

 • Verhuren van de projectruimte aan particulieren, organisaties en verenigingen
 • Huisvesten van labo's en experimenten
 • ...
   
2. Op occasionele basis

 • Verhuren van de projectruimte voor tentoonstellingen en installaties, performances en netwerkevents
 • Broeibar, een gezellig café voor de buurt

 •  
Concrete diensten van ‘De Broeikas’

 • Verstillende coworkingsruimte voor kunstenaars, ondernemers, klimaatpioniers,...
 • Programmeren en communiceren van een aantrekkelijk aanbod omtrent creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing
 • Verwelkomen en ontvangen van individuen, teams en groepen


4. Organisatiestructuur

Het organisatiemodel voor 'De Broeikas' is een coöperatieve vennootschap.

Momenteel zijn er 300 aandeelhouders of vennoten. Vennoten zijn mensen die kapitaal inbrengen onder de vorm van de aankoop van één of meerdere aandelen. De vennoten maken enerzijds zelf gebruik van de ruimte en/of leggen anderzijds hun talenten bij mekaar om diverse activiteiten te organiseren. Ook stille vennoten zijn welkom. Dankzij het coöperatieve model garanderen we een maximale betrokkenheid van de vennoten waardoor kruisbestuiving mogelijk wordt.

Voel je er wat voor om jouw projecten en activiteiten te realiseren binnen ‘De Broeikas’?

Wens je je talenten te delen in 'De Broeikas'?
 
5. Interesse

Een JA op één van bovenstaande vragen?
Of ken je iemand bij wie je een JA vermoedt?
Zin om mee te werken? Stuur ons een berichtje!


6. Info

Webpagina 'De Broeikas': www.debroeikas.be
Of gewoon even bellen naar Anje: 0498/52.70.85